GDPR

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení (GDPR)

Fyzická osoba Jakub Cába se sídlem Srubec, Na Vrchu 583, 370 06, IČO: 108 31 363

 1. Tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Jakub Cába se sídlem Srubec, Na Vrchu 583, 370 06, IČO: 108 31 363 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, případně datum narození, adresa bydliště/fakturační, případně adresa doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní případné údaje, které uvede ve svém uživatelském účtu (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje‘‘).

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a Vaši adresu je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a zpracování nákupu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let, jak nám ukládá daňový zákon.
 2. V případě, že nám udělíte Souhlas, budeme Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novineko výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na webu kubastasaddlery.com. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat (viz bod 4). Pro marketingové účely budou Vaše údaje zpracovány Správcem po dobu 5 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Jakub Cába se sídlem Srubec, Na Vrchu 583, 370 06 nebo e-mailem, či telefonicky na tel.: +420 775 879 019.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel účetního softwaru
  • Poskytovatel platební brány
  • Poskytovatel poštovních a zasilatelských služeb
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod 3),
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Zabezpečení dat
  • Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech u dodavatelské společnosti, se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly o Zpracování osobních údajů
  • K přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení všech těchto dat
 3. Závěrečné ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 19.11.2021 a tímto dnem nabývá platnosti.